Απεντόμωση με θερμότητα

Απεντόμωση με θερμότητα

Η μέθοδος της θερμικής απεντόμωσης είναι μία πολλά υποσχόμενη, πρωτοποριακή μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε χώρους με δυσεπίλυτα προβλήματα.

Αποτελεί μια εναλλακτική, απολύτως ασφαλή (μη τοξική) και αποτελεσματική μέθοδο αντικατάστασης του υποκαπνισμού και άλλων χημικών μεθόδων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής η λειτουργία των θερμαντικών μονάδων και πορεία της εφαρμογής επιβλέπεται από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, ενώ δίκτυο καταγραφικών θερμοκρασίας & υγρασίας εγκαθίσταται στους χώρους εφαρμογής. Όταν η θερμοκρασία είναι 55°C τα έντομα εξοντώνονται όπου και αν βρίσκονται, μέσα σε ρωγμές, έπιπλα, εξοπλισμό κλπ.

Η εφαρμογή αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα.

Εξοντώνει τα έντομα σε όλα τα βιολογικά τους στάδια, τα οποία έχουν σταδιακά αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλές δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Είναι μη τοξική και ασφαλής για τους εφαρμοστές αλλά και για τους χρήστες των χώρων. Είναι μη χημική ή με ελάχιστη χρήση εντομοκτόνων σε εστιασμένα σημεία.

Οι χώροι στους οποίους γίνονται αυτές οι εφαρμογές είναι επισκέψιμοι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης εντόμων σε ρωγμές, σχισμές και δυσπρόσιτα σημεία.

Η παρακολούθηση των σημείων εξόδου των εντόμων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής υποδεικνύει πιθανές εστίες και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για τα “αδύνατα” σημεία του χώρου.

Δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε επιλεγμένα σημεία χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας ολόκληρου του κτιρίου.

Απεντόμωση με θερμότητα
Share it
Κύλιση προς τα επάνω