Γλάροι

Η απώθηση των γλάρων μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Ορισμένα υδρόβια πτηνά μπορεί να είναι εξαιρετικά επίμονα και δύσκολα να απωθηθούν.

Στην Εξυγιαντική Κρήτης έχουμε τις κατάλληλες λύσεις, για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα.

Με μέσα οπτικού εκφοβισμού, νήματα, ακίδες και άλλες ακίνδυνες για τη ζωή των γλάρων εφαρμογές απωθούμε τα πτηνά.

Δεν τα εξοντώνουμε.

Ελέγχουμε τον χώρο όπου εντοπίζεται το πρόβλημα και σχεδιάζουμε την πιο κατάλληλη διαδικασία απώθησης.

Γλάροι
Share it
Κύλιση προς τα επάνω