Διαγράμματα Ροής Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαγράμματα Ροής Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το διάγραμμα ροής, όπως και η περιγραφική έκθεση που το συνοδεύει, αφορά επιχειρήσεις ποτών ή τροφίμων. Συντάσσεται και υπογράφεται από πτυχιούχο Υγιεινολόγο.

Διάγραμμα ροής ή όπως είναι γνωστό στα αγγλικά flow diagram είναι η απεικόνιση, η οποία δείχνει πώς η πρώτη ύλη εισέρχεται στην παραγωγική μονάδα.  Επίσης στο διάγραμμα ροής αποτυπώνονται τα μεταποιητικά και παρασκευαστικά στάδια που ακολουθούνται, έπειτα από την εισαγωγή της πρώτης ύλης στον χώρο της μονάδας. Ακόμα μέσω του διαγράμματος μπορούμε να παρακολουθήσουμε και πώς προωθείται το τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Μπορούμε δηλαδή να δούμε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εμπλέκονται ποτά και τρόφιμα. Δηλαδή κάθε παρασκευή και επεξεργασία, κάθε συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση και τελική διάθεση των προϊόντων, λίγο πριν αυτά φτάσουν στον μέσο καταναλωτή.

Διαγράμματα Ροής Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Share it
Κύλιση προς τα επάνω