Υγειονομικές μελέτες

Yγειονομικές μελέτες

Πώς ακριβώς διενεργούνται οι υγειονομικές μελέτες;  Ο Υγιεινολόγος της εταιρείας μας, σε συνεργασία με εσάς και με τον μηχανικό της επιχείρησής σας διενεργεί αυτοψία του χώρου σας. Για να μπορέσετε να ιδρύσετε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτή η διαδικασία κρίνεται απαραίτητη. Ο Υγιεινολόγος της Εξυγιαντικής Κρήτης σας ενημερώνει για όλα τα υγειονομικά κριτήρια που πρέπει να πληροί ο συγκεκριμένος επαγγελματικός χώρος που σας ενδιαφέρει.  Κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος της επιχείρησης μελετάμε και σας ενημερώνουμε πλήρως. Για τις προδιαγραφές, για τη σωστή διάταξη του εξοπλισμού, αλλά και για κάθε υγειονομική διάταξη που ισχύει κάθε φορά.

Κατόπιν, και με βάση την παραπάνω μελέτη, ο Υγιεινολόγος της Εξυγιαντικής προτείνει ένα σχέδιο διαμόρφωσης  του επαγγελματικού χώρου. Σχέδιο, το οποίο όχι μόνο θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία, αλλά και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία σωστή και ασφαλή ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

  • Παροχή συμβουλών σε θέματα Υγιεινής & Περιβάλλοντος
  • Παροχή συμβουλών σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας
Υγειονομικές μελέτες
Share it
Κύλιση προς τα επάνω